Co bych si přál

  • Aby pořadatelé soutěží ovocných destilátů nekriticky nezvyšovali požadavky na dosažení minimálního počtu bodů k dosažení diplomu. Domnívám se, že rozumná hranice je 84 – 86% možných bodů tj. 42 – 43 bodů z padesátibodové stupnice.
  • Aby pořadatelé těchto soutěží, které se konají pravidelně v termínu leden – březen každého roku mysleli také na to, že musí zajistit dostatečnou temperaci soutěžních vzorků, které jsou často před degustací skladovány v chladné místnosti. Degustátoři nejsou schopni objektivně vyhodnotit vzorek, který vykazuje teplotu zhruba 5 °C. Požadovaná teplota vzorků by se měla pohybovat v rozmezí teplot 16 – 18 °C.
  • Aby organizátoři koštů mysleli také na to, že není možné vystačit jen s nultým vzorkem slivovice, ale že je nutné připravit i nulté vzorky pro ostatní kategorie tj. hruškovice, meruňkovice, jablkovice a třešňovice. Nulté vzorky destilátů by měly být jen velmi málo, ale opravdu jen velmi málo, nadprůměrnými ukázkami příslušných destilátů. Např. v padesátibodové stupnici hodnocení destilátů dle Doc. Balíka (Mendlova universita) by tyto destiláty měly dosáhnout na 38 -39 bodů. Jsou-li totiž příliš kvalitní a hodnoceny např. na 42 bodů, což se stalo v roce 2015 u nultého vzorku slivovice, který byl platným etalonem slivovice v tomto roce, byly potom řadové, soutěžní vzorky slivovic hodnoceny nápadně nízko, na což by mnozí soutěžící mohli reagovat tak, že do dalšího ročníku již vzorek destilátu nepošlou. Nikoho netěší, když si v katalogu destilátů přečte, jak špatně jeho vzorek dopadl. Důsledkem je pak starost ředitelů soutěží o dostatečný počet soutěžních destilátů v dalším ročníku a pochopitelně těžko zdůvodnitelná další existence soutěže, pokud počet soutěžních destilátů stále klesá.
  • Aby i netradiční destiláty měly svoji kategorii (netýká se Jelínkova vizovického koštu), zvláště se přimlouvám za vínovice. Děkuji organizátorům FLORA košt Olomouc, kteří již kategorii vínovice zavedli.
  • Aby se hlavní komise mylně neoznačovala jako subkomise . Latinská předpona „sub“ značí něco, co je podřízeno vyššímu celku, např. v češtině běžně užívaný termín:Subdodavatel. Subkomise jsou totiž všechny ty 3 – 4 členné hodnotící komise, kterých je často až 35, které nejčastěji hodnotí 40 vzorků soutěžních destilátů (např. hruškovice, slivovice) a mají za úkol najít dva nejlepší vzorky, které pak postoupí do hlavní komise, která určí vítěze jednotlivých kategorií a šampióna soutěže.
  • Aby vznikla nová kategorie destilátů s označením „Barikové destiláty“. V této kategorii by soutěžily všechny barevné destiláty bez ohledu na ovocný původ (mělo by se to týkat hlavně vínovic, jablkovic či calvadosů a obilných destilátů).
  • Aby se ředitelé soutěží zamysleli nad tím, co se dá udělat proti shazování vzorků. Navrhuji přednášku degustátorům, 2 hod. před soutěžní degustací o vadách destilátů, doplněnou o praktickou ukázku těchto vad. Je třeba myslet na to, že si degustátoři musí zregenerovat chuťové pohárky např. obědem.