Něco o mně

Petr Šlosar

Narodil jsem se v Chrudimi, v roce 1950. VŠCHT v Pardubicích jsem dokončil v roce 1973, vědecká hodnost mi byla udělena v roce 1993. Déle nežli 42 let jsem se zabýval organickou chemií a technologií, převážně ve dvou výzkumných ústavech. Stal jsem se autorem několika desítek Československých či Českých vynálezů a výzkumných zpráv.

Nejvíce si cením objevu isomerace dinaftylsulfonů, viz. čs.patent 230942. Tato reakce nebyla známa a je mým osobním příspěvkem k základním znalostem organické chemie a velmi usnadňuje dostupnost 2,2 – dinaftylsulfonu. Mezi mé poslední práce byla syntéza uhlovodíku spiro [5,5] undekan – 4 – en a precipitace chloridu rtuťnatého.

Rád se toulám ve Vysokých Tatrách a rád pracuji na vývoji technologie výroby ovocných destilátů.