Něco o mně

Petr Šlosar

Narodil jsem se v Chrudimi, v roce 1950. VŠCHT v Pardubicích jsem dokončil v roce 1973, vědecká hodnost mi byla udělena v roce 1993. Celý profesní život jsem se zabýval organickou chemií a organickou technologií.

V roce 1994 jsem dostal příležitost demonstrovat zručnost českých chemiků během půlročního pobytu v USA, samostatný výzkum byl ukončen výzkumnou zprávou.

Rád se toulám ve Vysokých Tatrách a rád pracuji na vývoji technologie výroby ovocných destilátů.